Airtime Fairness / Air Time Fairness

Airtime Fairness er en WLAN feature til at optimere kapaciteten inden for et BSS. Mekanismen forsøger at løse problemet som opstår, når klienter med forskellige data rates sender. Forskellige data rates er i sig selv uundgåeligt grundet de trådløse standarder (b/g/a/n/ac) og DRS. Derfor har f.eks. en ac-klient ikke meget glæde af de mulige høje data rates, hvis der i samme celle eksistere n-klienter. En klient af nyere standard kan tilmed også optage “for meget” tid fra klienter af ældre grundet kortere inter frame spacing.

Det tager langt mere tid at sende 1Mb ved 54Mb/s end ved 450Mb/s.

802.11 i sig selv forsøger at agere fair i tildelingen af airtime igennem processen omkring CS/CCA. CS/CCA foretages at alle klienter på tværs af standarder i konkurrencen om adgang til at transmittere en pakke ad gangen ud fra en skedulerings mekanisme som statistisk forsøger at agere fair. Processen i DCF er kort beskrevet, at alle ikke-transmitterende klienter lytter (Carrier Sense) indtil ingen sender, hvorefter der ventes en IFS, alt efter standard, før back-off counter starter en nedtælling af en tilfældig værdi (Clear Channel Assessment). Den klient hvis timer først udløber vinder, og kan nu sende sin PSDU.

Airtime Fairness er ikke en IEEE-standard og mekanismen blev introduceret under navnet af Meru (nu Fortinet) tilbage i 2007/08. I årene 2009-2012 efter implementeret af Aruba, Aerohive, Ruckus, Motorola og HP MSM. Ønsket bag Airtime Fairness er at opnå en større forudsigelighed eller kontrol end 802.11 lægger op til, og derved udligne uligheden imellem hurtigere og langsommere klienter.

Det er der i bund og grund 2 tilgange til at bygge algoritmen på, enten ved at se på fordelingen af pakker eller tid. At kigge på pakkerne minder om en metodik hen ad weighted fair queuing kendt fra det trådet netværk, men givet denne fremgangsmåde ikke vil give den ønskede effekt, ser man på airtime. Derved vil alle klienter opnå samme TXOP, og hurtigere klienter kan få sendt flere pakker.

Cisco kom med deres fase 1 af Air Time Fairness i release 8.1 i 2015. Fase 1 sætter kunden i stand til at skabe en kontrolleret ulighed imellem klienter pr. SSID. Så ønsker man f.eks. at ansattes klienter får mere tid i luften end gæster, er det muligt. Men det løser jo ikke det problemet med klienter forbundet på samme SSID, så har vi derfor nu set lyset af fase 2 i release 8.2 i 2016. Godt at se feature-uligheden nu også er på plads. Air Time Fairness er understøttet på alle nyere AP´er og WLC´er.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.

© 2023 by Ready2Consult.

  • LinkedIn Basic Black